Mega Kent’teki bu haftaki durağımız bir müze… Herkesin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz müze ziyaretçilerini bekliyor. İtfaiye binasının bir bölümünde yer alan müze, Ateşle savaşanların tarihini bizlere 300 yıllık derin bir zaman tünelinden getirmekte

Büyülü ve dünya şehri İstanbul’daki gezilerimizi sürdürüyoruz. Bu haftaki durağımız bir müze… Hem de ateş ile oynayanların mekanı. 7’den 70’e herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz İstanbul İtfaye müzesine harika eserler mevcut. Gözlerinizi alamayacağın eserlere bakarken, tarihin o büyülü zamanında adete kendinizden geçeceksiniz. Onlar, Ateşle savaşanlar, Yangınlarla boğuşanlar, bazen bir kediyi bazen de arabasında sıkışmış bir sürücüyü çıkartmak için her türlü sıkıntıyla boğuşanlar İtfaiyeciler. Rahmetli dedem Dağıstanlı Hasan Ok, abileri ve şimdi de onların evlatlarının neredeyse hepsi İtfaiyeci yani Ateşle savaşanlardı… Bugün Saraçhanede bulunan İtfaiye binasının bir bölümünde yer alan İtfaiye Müzesi, Ateşle savaşanların tarihini bizlere 300 yıllık derin bir zaman tünelinden getirmekte. Bugün ki İtfaiyeden bahsedebiliyorsak bunun sebebi; David olan ismini Müslüman olup Davut-u Hakiki olarak değiştiren bir Fransız mühendisinin yaptığı pompa, 1714’de Tophane ve Tüfekhane de çıkan yangınlarda kullanılıp başarı elde edince Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Yeniçerilerin bir kolu olarak kurulmuştur. Zamanla gelişen ve teknolojisini ilerleten İtfaiye teşkilatına Kont Szchenyi (kont zeçeni) önayak olarak gelişimi hızlandırdı. 1928 yılında İtfaiye Müzesinin kurulmasına karar verildi. İtfaiyecilerden ve çeşitli kaynaklardan zorlukla dört yılda toplanan İtfaiyecilikte kullanılan malzemeler sayesinde 1932 yılında İtfaiye Müzesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Zaman zaman yenilenen müze, yenileme çalışmaları sırasında kapalı kaldı ancak, 1998 yılında yeniden açıldı.

Müzede en eski yangın söndürme araçlarından çeşitli tulumbalar, yangın önleme fıçıları, Bayezid Kulesinde kullanılan işaret sepetleri, santralleri, motorlu yangın söndürme araçları, Yangın Miğferleri, İtfaiyeci ve Tulumbacı kıyafetleri gibi 1050 parça eser sergilenmektedir. Türkiye’nin Tek İtfaiye Müzesi olma özelliğini taşıyan “Kont Szchenyi İtfaiye Müzesi” İtfaiye Şehitlerini de unutmamış ve onlar için de bir tabaka yazdırmıştır. Görülmeye değer bir müze olmakla birlikte, bugünün son teknoloji araçlarına bakıp hayran kalan bizler bir de geçmişin teknolojileri ile neler başarıldığını görmek için bu müzeye gitmekte fayda var.

 

Teşkilatın temelini Fransız Davut attı

İtfaiye araçlarının gelişmemiş olması yüzünden Dünya’nın başka ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de ve özellikle ülkemizin en büyük şehri İstanbul’da sık sık büyük yangın felaketleri olmuştur. Yalnız 1633’ten 1854’e kadar İstanbul’da 338 büyük yangın çıktığı bilinmektedir. Eski çağlarda sık sık mal ve can kaybına yol açan yangınların en önemli sebebi, evlerin ahşap oluşu ve çoğunlukla birbirine bitişik yapılışıydı. Bu durumu göz önünde tutan bir İstanbul kadısı ilk defa 16’ncı yüzyılda yayınladığı bir itfaiyehükümle evlerde yangın mücadelesinde kullanılacak araçların hazır bulundurulması mecburiyetini koydu. Bu araçlar bir fıçı su ile kazma, kürek gibi aletler ve merdivenden ibaretti. Daha sonraları bitişik ahşap evlerin arasına kargır yangın duvarları yapılmaya başlandı. Böylece çıkacak bir yangının hemen başka evlere geçmesini önlemekte bir adım daha atılmış oluyordu. İstanbul’da yangınla savaş yolunda ilk adım, eski çağın teşkilatı olan tulumbacılık düzeninin kurulmasıyla başladı. Yurdumuzda ilk tulumba 1717’de Müslüman olarak Davut adını alan bir Fransız tarafından yapıldı. Davut ağa, yaptığı yangın tulumbasını kullanarak adamlarıyla beraber Tophane yangınında başarı gösterince şehirde bir tulumbacılık teşkilatının kurulmasına karar verildi. İşte İstanbul itfaiyesinin temeli böylece 18’inci yüzyılın başlarında atılmış oldu. İlk tulumbacı teşkilatı Yeniçeri Ocağında kurulmuştu. Tulumbacılar için Şehzadebaşı’nda özel bir kışla yapıldı. Artık hükümet, yangınla yakından ilgilenmeye başlamıştı. Yangınlara Yeniçeri ağası ve Sadrazam da gider, hatta bazı önemli yangınlarda padişah bile olay yerinde bulunurdu. Aynı yüzyılda padişahlık eden Sultan 2. Mahmut zamanında Galata Kulesi yangın gözetleme yeri olarak kullanılmaya başlandı. Böylece yangınların hemen başlarken görülüp tulumbacılık teşkilatına haber verilmesi mümkün oluyordu. Daha sonra yangın gözetleme işini geliştirmek maksadıyla yeni bir kule yapılması kararlaştırıldı. Beyazıt’ta yapımına başlanan ve 1828 yılında tamamlanan kule, yalnız yangın gözetleme işinde kullanılmak üzere yapılmıştı. Galata Kulesi bugün turistik lokanta olmuştur ama Beyazıt Kulesi bugün de aynı işi görmektedir. Kuledeki nöbetçi erleri, şüpheli dumanları hemen en yakın gruplarına bildirmektedirler. Eskiden yangın çıkar çıkmaz tulumbacılar hemen tulumbalarını kaparak yangın yerine koşarlardı. Her tulumbacı grubunun önünden sandık başı giderdi. Tulumbacılar arasında büyük bir olduğundan yolda karşılaşanlar büyük bir yarışa girişir, bazen da kavgaya tutuşurlardı. Böylece zamanla soysuzlaşan tulumbacılık düzeni, Cumhuriyetle beraber yerini itfaiyeye bıraktı.