Bu haftaki yolculuğumuz yine Balat. Geçen hafta yarıda kestiğimiz mistik kokan semttin kutsal mekanlarını gezdik. Tim Kelsey, 996’da yayınladığı ‘Dervish’ isimli kitabında “Surp Hreşdagabed Kilisesi Hıristiyan ve Müslümanların bir araya gelip ibadet ettiği dünyada belki de tek yer.” diye yazmış. Bunun sebebiyse kilisenin en önemli ayininin yapıldığı 2 Eylül gününde mucizeler gerçekleştiğine inanılan bu mekana Müslümanların da gelmesi.

İstanbul’un tarihi ve ilginç yerlerini gezmeye devam ediyoruz. Bu hafta geçen hafta geze geze bitiremediğimiz Mega Kent’in tarihi semti Balat’tayız yine.

Surp Hreşdagabed Kilisesi: Mikail ve Cebrail’e adanan kilisenin demir kapısı Topkapı Sarayı çevresindeki bir kazıda çıkarılmış ve bir Ermeni tarafından satın alınarak kiliseye takılmış. Kapının üzerinde Aya Yorgi’nin bir ejderhayı öldürüşü ve İsa’nın göğe yükselişinin anlatıldığı kabartmalar var. Tim Kelsey, 1996’da yayınladığı ‘Dervish’ isimli kitabında “Surp Hreşdagabed Kilisesi Hıristiyan ve Müslümanların bir araya gelip ibadet ettiği dünyada belki de tek yer.” diye yazmış. Bunun sebebiyse kilisenin en önemli ayininin yapıldığı 12 Eylül gününde mucizeler gerçekleştiğine inanılan bu mekana Müslümanların da gelmesi.

: Mimar Sinan tarafından inşa edilen camiinin en ilginç hikayesi eskiden avlusunda Balat Mahkemesi kurulmasıymış. Kanuni Sultan Süleyman zamanında inşa edilen camii adını da Kanuni’nin sadrazamı olan Semiz Ali Paşa’nın kâhyası olan Ferruh Kethüda’dan almış.

: İstanbul’da yaşayan Bulgarlar 19. Yüzyıla kadar Rum Ortodoks Patrikhanesi’nde ibadet edermiş. 18. Yüzyılın sonunda başlayan milliyetçilik akımıyla birlikte Bulgarlar da kendi dillerine ibadet etmek istediklerini dönemin padişahına belirtmişler. Bu isteğin kabul edilmesiyle birlikte buraya küçük, ahşap bir kilise yapılmış; fakat yangında harap olmuş. Daha büyük bir kilise yapılmaya karar verildiğinde kilisenin planını Ermeni mimar Hovsep Aznavur yapmış. Aznavur, zeminin zayıf olması nedeniyle betonarme yerine demir iskelet yöntemi tercih edilmiş. Kilise 1871 yılında Viyana’da yapılmış ve parçalar halinde Tuna Nehri üzerinden gemilerle getirtilip Haliç kıyısındaki küçük bir bahçeye kurulmuş. Bu durumla ilgili Osmanlı Padişahı’nın Rum Ortodoks Kilisesi’ne bağlı kalmak istemeyen Bulgar cemaatinin kilise yapımını zorlaştırmak adına kısıtlı bir süre verdiği, bu yüzden kilisenin Viyana’da yapılıp, İstanbul’da monte edildiği de söylenir.

Fener Rum Patrikhanesi: Balat – Fener geziniz esnasında Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne uğramadan olmaz. Patrikhane gezimde beni en çok şaşırtan konu 300 milyona yakın Ortodoks’un ibadet ettiği bir patrikhanenin nasıl bu kadar küçük olduğuydu. Sonradan bunun bir sebebi olduğunu öğrendim: Osmanlılar, camilerden daha yüksek kilise veya gayrimüslim dini yapıların yapılmasına izin vermiyormuş. Önceden faaliyetlerini Havariyun (12 Havari) Kilisesi’nde yürüten patrikhane, İstanbul’un fethinden sonra Çarşamba semtindeki Pammakaristos Manastırı’na taşınmış. Sonra sırasıyla Fener Vlah Sarayı Kilisesi ve Ayvansaray Ayios Dimitrios Kilisesi’ne geçen patrikhane, 1602 yılında şu anda bulunduğu Aziz George Kilisesi’ne yerleşmiş. Fener Rum Patrikhanesi, 1941 yılında meydana gelen büyük yangın sonrası mimar Aristidis Pasadeos tarafından restore edilmiş.

Noel Baba Kilisesi (Ayios Nikolaos): Aya Nikola Hristiyanlar tarafından da Noel Baba (Santa Claus) olarak biliniyor. Aya Nikola, denizcilere ve Noel zamanında daha ağırlıklı olmak üzere tüm zamanlarda fakirlere etmesi ile ünlenmiş biriymiş. Ana cadde üzerindeki bu kilise denizlerin koruyucusu olarak bilinen Aya Nikola’ya adanmış. Zaten kilisenin içerisinde Aya Nikola’nın bir portresi mevcut. Aya Nikola’nın popüler Noel baba kimliğini edinmesinin hikayesi de oldukça ilginç. 1930’lu yıllarda dünyada ve Amerika’da yaşanan krizin ardından satışlarını artırmak isteyen Coca Cola firması Aya Nikola’yı sevimli bir ihtiyara dönüştürüyor ve bunu bir pazarlama stratejisine çeviriyor. Yani bugün Noel Baba’nın kıyafetlerinin kırmızı – beyaz olmasının sebebi aslında Coca Cola…

Gül Camii (Aya Theodosia Kilisesi): Fener’e doğru gidince Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma minaresi taş ve tuğlalardan yapılmış Gül Camii’ni görmeden dönmek olmaz. Gül Sokağı’nda bulunan camii, 9.yy’da kilise olarak yapılmış. İstanbul’un fethinden sonraysa tersane deposu olarak kullanılmış. Yapı, Osmanlı Padişahı II. Beyazıt dönemindeyse camiye çevrilmiş. Aya Theodosia Kilisesi’nin gül Camii’ne çevrilmesine dair konuşulan birkaç efsane var. Bunlardan biri, İstanbul’un Fatih tarafından fethinden bir gün önce Aya Theodosia Kilisesi’nde bir ayin yapılmış ve bu ayinde Türkler İstanbul’u ele geçirmesin diye dualar edilmiş, kiliseye yüzlerce gül bırakılmış. İstanbul’un fethinden sonra buraya gelen Yeniçeriler bu gülleri görünce çok şaşırmış ve kilise camiye çevrildikten sonra adı Gül Camii olmuş. Bir diğer hikaye ise burada Gül Baba isimli bir evliyanın gömülü olduğu. Bununla birlikte İstanbul savunması sırasında ölen son Bizans imparatoru Konstantin’in burada gömülü olabileceği düşünülüyormuş.