Kalbin temizliği çok kıymetlidir, kalbin temizliği de ancak temiz insanların kelamında, temiz insanların kitaplarında vardır. Kendisi temiz değilse, onun yazıları da doğru dahi olsa, onun konuşmaları da doğru dahi olsa, insanın kalbini karartır. Çünkü bardak içinde ne varsa o çıkacaktır. Bu bardağı ise, var içinde…

Besmelesiz yemek yenilince, şeytan, mikrop şeklinde insanın vücuduna girer ve doktorların teşhis edemeyeceği hastalıklara sebep olabilir. Ama besmele çekilmişse, şeytana müsaade edilmez.

Her gün akşam eve geldiğimde Mübarekler iki şeyi her akşam tekrarlıyorlardı. Bir tanesi, ya kardeşim, ömürden bir gün daha geçti. Bugün hepimizin ömründen bir yaprak düştü.

Ömrümüzden bir gün gitti. İkincisi, kardeşim bu fâni. Fâni demek, yok demektir.
İmam-ı Rabbani “kuddise sirruh̶; hazretleri buyuruyorlar ki; bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa fakat üzerinde bir kuruş kul hakkı bulunsa, bu bir kuruşu ödemedikçe Cennete giremez. Kul hakkı çok mühim. Allahü teala her türlü günahı affedebilir. Ama, kul hakkıyla gelmeyin, buyuruyor. Kul hakkıyla gidenin işi adalete bırakılır. Adaletin ne şekilde hüküm vereceği belli olmaz. Allah korusun çok kimse ümitle gider de, hali perişan olur.

Dünyada iki çeşit iş vardır: 1) Dünyaya yarayan işler, 2) Ahirete yarayan işler… Dünyada, dünya için yapılan işlerin hepsi dünyadır. Namaz dahi olsa… Ahiret için yapılan işler, yani ahirete gönderilebilen işler, ahiret işidir, ahirete gönderilemeyen işler dünya işidir. Her işimizi yaparken bakmalıyız; biz bu işi niçin yapıyoruz. Allah rızası için yaptıklarımız ahirette karşımıza ecir olarak çıkacak. İş, ahiret işidir. Bu yüzden mü’min çok iyi bir tüccar olmalıdır. Ahiretteki niçin sorusuna cevap arayın. Niçin yemek yiyiyoruz, niçin evleniyoruz, niçin konuşuyoruz. Haramlar zaten belli. Allahü teâlânın rızası için olmayan her iş dünyalıktır.

Allahü teâlâ her şeyi bir gaye için yaratmıştır.

Yaratılmamızın bir gayesi var yani. Tabiattaki canlı cansız her şey bir iş için yaratılmıştır. İnsanın da yaratılmasının bir gayesi var; da Allah demek için yaratılmıştır. Allahü teâlâyı tanımayan, Onu Rab kabul etmeyen, devamlı emirlerini çiğneyen kimseler nimete nankörlük etmiş, küfran-ı nimet etmiş olurlar. Kurân-ı kerimde meâlen, Nimetlerime şükrederseniz arttırırım, şükretmez nankörlük ederseniz elinizden alır, şiddetli azap yaparım, buyuruluyor.

Bizi yokdan var eden cenâb-ı Hakka hamdü senalar olsun. Bizi küffar aleminde değil de, böyle bir müslümân memleketde dünyâya getirdiği için, cenâb-ı Hakka hamdü senalar olsun. Bizi müslümân anne-babadan dünyâya getirdiği için cenâb-ı Hakka hamdü senalar olsun. Bizi iki cihanın sultanı Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretlerine ümmet eylediği için hamdolsun. Bize sevdiği kullarını tanıttırdığı için hamdolsun.

Allahü teala müminlere çok kıymet vermiş, muhatab kabul etmiş, kulum demiş. Bundan daha büyük şeref olur mu! Kim dine sahip çıkarsa, din ona sahip çıkar. Hadis-i kudside buyuruluyor ki; “Ey dünya, dine hizmet edene hizmetci ol, sana hizmet edenlere zorluk çıkar”.

Bugün rahmet bulutu üzerimizdedir; mutlak bizde kalacak diye bir şey yoktur.. Kıymetini bilirsek, devam eder. Nankörlük edersek, cenab-ı Hak bizden alır, başka yere verir. Bu din kıyamete kadar kalacaktır. Buna layık olduğumuz müddetçe, üzerimizdedir; değilsek gider.

Amel; imanı korumak için, imanı muhafaza etmek için, imanla ölmek için birer sebebtir.

Yanlış bir ilaç, adamı canından eder. Ama yanlış bir inanç, insanı dininden eder. Sormaktan hiç çekinmeyin. İnsanın nefsini en dehşet şekilde tahrip eden bir şey, sormaktır.

Dünya sevgisi her cins günahın başıdır. Aklına ne gelirse, az veya çok, her cins günahın köküdür.

İbâdetlerden lezzet alamamanın sebeplerinden biri de, haram ve şüpheli yemeklerdir. Eğer yenilen lokma şüpheli ise, ondan; hırs, şehvet, hased, adâvet, düşmanlık ve riyâ doğar. Büyüklerimiz buyurdular ki: “Kim şüpheli bir şey yerse, Allahü teâlâya giden yolu doğru olarak bulamaz. Kim haram yerse, kendisine o yol kapanır. Kim yemede isrâf ederse, kalbi kararır. Kim Allahü teâlâdan gâfil olarak yerse, kalbine kasvet gelir. O zaman ömrü boyunca yaptıkları boşa gider.

Cenab-ı Hakkın nimetlerine çok şükr etmemiz lazımdır. İman ve akıl nimeti baştadır, en evvel şükr edilmesi lazımdır. İman ve akıl yoksa, o insan hayvandan farksızdır, marifetullaha kavuşamaz. Aklı olmayan, Allahü tealayı tanıyamaz. Akıl, Allahı tanımağa yarar. Ahmak, dünyaya tapar, akıllı Allaha tapar. Cenab-ı Hakkın verdiği bütün nimetler emanettir, kıymeti bilinmezse, elden gider. Ahmaklar düşmanı dışarıda ararlar, halbuki düşman içeridedir. Akıllı olan bunu anlar. Nefs, en büyük düşmandır. Nefse muhalefet etmek, en büyük ibadettir. Allahü teala; nefsiniz benim düşmanımdır, buyuruyor. İnsan neyi severse, ahirette onunla olacaktır. Sevgide, ön planda ne olduğuna bakılır. İsa ‘aleyhisselam’ kaçıyormuş, neden kaçıyorsun, demişler; ahmaktan kaçıyorum. Ölüleri dirilttim, körleri iyileştirdim; fakat ahmağa laf anlatamadım, buyurmuş.