İmam-ı Rabbani hazretleri ‘kuddise sirruh’ buyuruyorlar ki; Allahü teala bir kuluna iki şeyi vermişse, ona her şeyi vermiştir.

Birincisi, Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı. İkincisi, öğrendiği kimsenin Allah adamı olması. Allah adamı olmak çok zordur.

Padişaha yazdıkları bir başka mektuplarında yine İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; Bütün vaazların, bütün nasihatlerin özü, Allah adamlarıyla beraber olmaktır. Çünki, bu dünyada kim beraber olunursa, kim sevilirse, ahirette de onunla beraber olunacaktır.

Peygamberimiz ‘aleyhissalatü vesselam’ buyuruyorlar ki; Kişi sevdiği ile beraberdir. El mer’ü mea men ehabbe. Allah korusun, bir Allah düşmanına muhabbet beslersen, onunla beraber olursun.
Bir Allah dostuna muhabbet beslersen, onunla beraber Cennette olursun. Ben bu arkadaşlarla beraber olmak istiyorum..

Bir talebenin talebe olabilmesi için, onda iki hususiyet olması lazımdır.

Hangi talebede bu iki hususiyet varsa, işte o, talebedir. Birincisi, edeb ve saygıdır. İkincisi, dünyalık olarak eline servet ve şöhret geçerse geçsin, aklını kaybetmeden tevazu sahibi olmasıdır.

Çünki, insanlar bu servet ve şöhret düşkünlüğü yüzünden belli bir seviyeye gelirler, ondan sonra da kimseyi dinlemezler. Bir dünya ehli ile karşılaşırsanız, yolunuzu değiştirin. Aynı mahalledeyseniz, başka yere gidin, karşılaşmayın. Kalbiniz meyleder. Buyurdular ki; Yüksek makam sahipleriyle gereğinden fazla dostluk kurmamak lazımdır. İnsanın kalbi meyleder, aklını kaybeder.
Önce kalbi meyleder, sonra da aklını kaybeder. Onun için, talebenin asıl vasfı, herkese karşı, Allahü tealaya karşı, Peygamberimize karşı, Hocamıza karşı, babasına karşı, annesine karşı, kardeşine karşı, edebli olmasıdır. Çünki, Şâh-ı Nakşibend hazretleri ‘kuddise sirruh’; bizim yolumuzun başı edeptir, ortası edeptir, sonu yine edeptir, buyurmuşlar.

Bu din, ilim dinidir. Sevgi, muhabbet, heyecan, onlar ayrıdır. İlimden maksat da, yapmaktır. İyi güzel konuşursun ama, icraatin ne? Önemli olan budur!

Bir kimseyi sevmenin alameti üçtür. Birincisi, onu sevenleri sever, onu sevmeyenleri sevmez. İkincisi, her yerde ondan bahs edilmesini ister. Üçüncüsü, onun derdiyle dertlenir. Ayağında nasır çıksa, onunla bile dertlenir, rahat duramaz.

Allahü teala buyuruyor ki; Fitne adam öldürmekten büyük günahtır. Peygamber Efendimiz ‘sallallahü aleyhi ve sellem’ buyuruyor ki; Fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun. Zahiren doğru yapılan işlerin, fitneye sebep olduklarında hiç kıymetleri yoktur.

Kanunsuz iş yapmayın. Başarıyı kendinden bilen tehlikededir. Allahü teala kendine düşman yaratmış ve onu da bizim içimize koymuş. O düşman; ben’dir. Ben diyen, düşmanın dostu olur. Düşmanın dostu olan Allah dostu olamaz. Mübarekler buyurdular ki; Allahü tealanın sevgisiyle, Allahü tealanın muvaffak kılmasıyla insan arasındaki en büyük engel, insanın kendi nefsidir.

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki; Uzaklaşmazsan kavuşamazsın. Başka yerlere yaklaşılabilmesi için, bir yerlerden uzaklaşmak lazımdır. Garba gitmek için şarktan uzaklaşmak gerekir. Bir anda hem şarkta hem de garbta olamazsın. İnsan kendini tanırsa, nefsini tanırsa, her şeyi Allah’tan bilirse, büyüklerin duasına kendini bağlarsa, kendini aradan çekerse, başarıdan başarıya koşar.

Peygamber Efendimiz ‘sallallahü aleyhi ve sellem’ buyuruyor ki; Benim ümmetim bir vücuttur. Bu vücutta yerimiz varsa, o vücudun kavuştuğu her şeye kavuşuruz. Bu vücutta yerim yok diyen, bir müddet burada kafasına göre yaşasa da sonsuz felakete uğrar. Bizim için en önemli şeyler; fitneye sebep olmamak ve birlik ve beraberlik içinde olmaktır.