Kronik hastalara her ay 1685 TL

0
98

’de engelli, yaşlı ve dezavantajlı gruplara yönelik devlet destekleri her yıl yeniden düzenleniyor ve artırılıyor. Ayrıca yatağa bağımlı olanlara 600 liraya kadar da ek ödeme yapılıyor.

Kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine devlet her ay için bin 85 lira maaş veriyor. Ayrıca yatağa bağımlı olanlara 600 liraya kadar da ek ödeme yapılıyor.

Başvuru için kaymakamlıklara gitmek yetiyor

Türkiye’de engelli, yaşlı ve dezavantajlı gruplara yönelik devlet destekleri her yıl yeniden düzenleniyor ve artırılıyor. Ayrıca hastasına ve yaşlısına bakanlara da aylık maaş ödemesi yapılıyor. Sosyal devlet anlaşışı gereği son yapılan düzenlemelerle artık hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de devlet elini uzatıyor.

Bakanlığı’nca her il ve ilçede kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları aracılığı ve Bakanlığı işbirliği ile kronik hastalara her ay ödeme yapılacak. İlk aşamada tüberküloz ve beyin hastalığı olan SSPE hastaları kapsama alındı. Bu hastalara aylık bin 85 lira ödeme yapılacak. Tüberküloz hastalarına bin 85 lira tutarındaki ödemeye ilaveten tıbbi öz bakımlarını gideremedikleri, yatağa bağımlı olarak yaşamlarını sürdürdükleri veya ev yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekliliği ilgili sağlık birimince tespit edildiği takdirde, ek olarak aylık 600 lira ödeme yapılabilecek.

NASIL BAŞVURULUYOR

Destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar ikametgahlarının olduğu il/ilçede yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma (SYD) vakıflarına başvuruda bulunacak.

Bizzat başvuruda bulunamayacak durumda olan vatandaşların müracaatları ise kendileriyle aynı hanede ikamet eden yasal velileri/ vasileri aracığıyla alınacak.

Destekten yararlanılabilmesi için hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin3’te 2’sinden az (Bu yıl için 967 lira) olması şartı aranıyor. Ayrıca SSPE hastası olanların ‘Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’e uygun sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor.