TÜRKİYE DE 142 GENCİN İNTİHARIYLA BAĞLANTILI OLABİLİR

Mavi Balina oyununun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aileleri tedirgin ettiğini belirten Basmacı, “Dünyanın birçok ülkesinde onlarca çocuğun ölümünde sorumlu olduğu iddia edilen Mavi Balina oyunu, Türkiye’de son dönemde 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade ediliyor, aylar öncesinde gündeme getirmiştik bu konuyu, tehlikeli olabileceğini önlemlerin alınması gerekliliğini dile getirmiştik, ancak geçen süreçte görüyoruz ki her şeyde olduğu gibi hükümetimiz insanlar ölmeden önlem almıyor.” Dedi.

BU TARZ UYGULAMALARA YASAKLAMALAR GETİRİLMELİDİR

Soru önergesinde de belirten Basmacı; “Tehlike saçan oyunla ilgili aylar öncesinden bilinen bir var geçen süreçte sadece aileler uyarılmıştır. Ancak gelinen nokta gösteriyor ki bu konu ile ilgili hiçbir tedbir, kısıtlama getirilmemiştir. İnsanların can güvenliğini korumak Hükümetin görevidir. Burada bir eksiklik görüyoruz. Adı geçen ile ilgili biran önce gerekli tedbirler alınmalıdır Bu ölüm oyununa gençlerimizi yönlendirenler hakkında biran önce cezai yaptırımlar uygulanmalıdır.” Dedi.

Basmacının Soru önergesi;

Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyun Türkiye de de paniğe yol açmış son zamanlarda intihar vakalarında bu oyun ile ilgili bulgulara rastlanmış ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’de ve dünyada intiharlara yol açtığı belirtilen “Mavi Balina (Blue Whale)” oyununun çocuklar ve gençler için yarattığı tehlikelere ilişkin aileleri uyarmıştır.

  1. Mavi Balina Oyunu ile ilgili Türkiye internet ağlarında herhangi bir kısıtlama engelleme olmadığı görülmektedir? Bu konuda biran önce bir kısıtlama getirilmesi düşünülmekte midir?
  2. Türkiye de Mavi Balina oyunu ile bağdaştırılan kaç intihar vakası görülmüştür? Kaçı ölüm ile sonuçlanmıştır?
  3. İntihar vakaları yaşanmadan önce bu tarz oyun ve uygulamalar hakkında ilgili birimlerce belirlenen yasaklamalar neden yapılmamaktadır?
  4. Sanal dünyanın çığır açtığı bir dönemde bu gibi oyun ve uygulamaların ülkeye girişi ve yaygınlaşmaması konusunda aldığınız önlemler var mıdır?
  5. Sanal marketlerden indirilemeyen, link yoluyla ulaşılan bu oyunun Türkiye’ye kimlerin yaydığı ile ilgili çalışmalar yapılmakta mıdır? Sorumlular bulunmuş mudur?
  6. Bu oyunu oynayanlardan psikolojik alan var mı? Psikolojik veren psikiyatri merkezi var mı? Okullarda bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapılıyor mu?